Снимки

По една снимка от живота на Леда Милева

(1920-2013)

1920    1921    1922    1923    1924    1925    1926    1927    1928    1929

1930    1931    1932    1933    1934    1935    1936    1937    1938    1939

1940    1941    1942    1943    1944    1945    1946    1947    1948    1949

1950    1951    1952    1953    1954    1955    1956    1957    1958    1959

1960    1961    1962    1963    1964    1965    1966    1967    1968    1969

1970    1971    1972    1973    1974    1975    1976    1977    1978    1979

1980    1981    1982    1983    1984    1985    1986    1987    1988    1989

1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999

2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009

2010    2011    2012    2013

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022