2004

Леда Милева с децата си Емилия Димитрова и Боян Николаев Попов и снаха си Виолета Цонева в хола в апартамента си на улица „Незабравка“, София, април

 

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022