1991

Леда Милева подписва Конституцията на Република България, приета 7-то Велико народно събрание, София, 12 юли

 

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022