1955

Леда Милева, съпругът ѝ Николай Попов, синът им Боян Николаев Попов и дъщеря ѝ Емилия Димитрова на почивка, Банкя

 

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022