1956

Леда Милева като бригадирка при строителството на Симеоновското шосе, Симеоново

 

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik