1988

Леда Милева връчва в Националния дворец на културата на Брайън Харис, канадски професор по теория на превода, почетния знак на Съюза на преводачите в България, София

 

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022