Родословно дърво на рода на Милю Касабов

 • Трою – почти няма сведения за него. Едва напоследък бе намерен един лист, останал от Милю Касабов, където е записал, че дядо му е роден в с. Бурнусузъ (днес Братя Даскалови), Чирпанско през 1800 година. Занимава се със земеделие. Почива млад – едва 30-годишен през 1830 година.
 • Георги Троюв Касапина – син на Трою. Роден в Бурнусузъ, Чирпанско през 1826 година. Буден и предприемчив, на младини се занимава с овчарство. Ходи в Мала Азия, където отглежда и продава буби. След женитбата си се занимава с касапска търговия, откъдето идва прякорът му, който се превръща във фамилно име. Справедлив и буен, единствен той ходи с калпак в Чирпан, където се премества със семейството си през 1867 г. Умира през септември 1889 г. от „удар от кръв“, както е записал Милю Касабов. На друго място е записал 1891 като година за смъртта на баща си. Георги Троюв Касапина има брат Русен, живял в с. Бурнусузъ до 1888 г.
 • Пена Стоянова Гергева – съпруга на Георги Троюв Касапина. В семейната библия Милю Касабов изписва името на майка си Пена Стамова. Родена в Бурнусузъ, Чирпанско през 1822 година. Телчарска дъщеря, много трудолюбива. След смъртта на съпруга си известно време живее при сина си Спас в Чирпан, а от началото на XX-ти век пристига в Стара Загора при най-малкия си син Милю. Умира в Стара Загора през 1914 година. Има две сестри – Къна и Злата. Злата живее до 1883 г. и оставя трима сина – Рачо, Колю и Пею Петрови Яламови, живели в с. Сюлмешлии (днес с. Средец), Старозагорско.
 • Спас Георгиев Касабов – най-големият син на Пена Гергева и Георги Троюв. Роден в Бурнусузъ. Болнав, умира, ненавършил 30 години. Оставя три дъщери – Пенка, Милка и Марийка. Пенка Спасова Касабова е майка на з.а. Георги Енчев от Хасковския драматичен театър. Милка е отгледана от Милю Касабов. Получава образование и се задомява в Чирпан.
 • Христо Георгиев Касабов – вторият син на Пена Гергева и Георги Троюв. Роден в Бурнусузъ. След женитбата си се премества в Търново Сеймен (Симеоновград), където държи кафене. По-късно брат му Милю Касабов открива филиал на книжарницата си в Търново Сеймен и до края на живота си Христо Касабов поддържа семейството си с нея. Има само една дъщеря – Иванка. Умира на 25.12.1919 година.
 • Гина Георгиева Касабова – дъщеря на Пена Гергева и Георги Троюв. Родена в Чирпан в началото на 70-те години на XIX-ти век. Умира съвсем млада през 1884 година.
 • Милю Георгиев Касабов – най-малкият син на Пена Гергева и Георги Троюв. Роден в Чирпан на 19.02.1868 година. През 1882 г., завършил трети клас, се главява за учител в с. Читалтепе (Елхово), Чирпанско. Учителства до 1896 година. Удостоен е със званието „Учител – втори разряд”. Природно интелигентен, начетен за времето и възрастта си, издава списание „Македонски песни” (1885 г.) и „Календарче” (1885 г.), вестници, календарчета и книги. През 1885 г. взима активно участие в Съединението на България. Общественик и благотворител. Възрожденец с европейска ориентация. Трезвеник и високо морален. Награждаван многократно с държавни отличия за приноса му в издателската дейност. Умира в Стара Загора на 27.01.1937 година.
 • Анастасия Бонева Касабова – съпруга на Милю Касабов. Родена в Стара Загора през 1872 година. Учителка. Умна, самостоятелна, сръчна, взискателна, максималистка. Умира в София на 30.06.1956 година.
 • Георги Милев Касабов (Гео Милев) – най-голямото дете на Анастасия и Милю Касабови. Роден в с. Радне махле (днес град Раднево) на 15.01.1895 година. Поет, преводач, режисьор, художник, публицист, художествен критик и теоретик на изкуствата, общественик. Убит в София през месец май 1925 година.
 • Милица Димова Керанова (Мила Димова Геомилева) – съпруга на Гео Милев. Родена в Брезник на 23.03.1891 г. Актриса и преводачка. Високо ерудирана, с разностранни таланти и интереси, жизнена, устойчива, оптимистка. Умира в София на 10.03.1969 година.
 • Леда Гео Милева – дъщеря на Мила и Гео Милеви. Родена в София на 5.02.1920 година. Поетеса, преводачка, детска учителка, дипломат и общественичка. Умира в София на 5.02.2013 година.
 • Никола Димитров Николов-Фъц – съпруг на Леда Милева, първи брак. Спортист. На 12 години – шампион на България по ски. Умира в София на 17.02.1988 година.
 • Емилия Николова Димитрова – дъщеря на Леда Милева и Никола Димитров Николов-Фъц. Родена в София на 16.04.1942 година. Филолог, преводач, журналист. Умира в София на 23.04.2008 година.
 • Христо Иванов Конов – съпруг на Емилия Димитрова, първи брак. Роден в София на 04.12.1936 година. Инономист. Умира в София на 07.04.2014 година.
 • Диана Христова Конова (Миткова) – дъщеря на Емилия Димитрова и Христо Конов. Родена в София на 15.09.1961 година. Икономист.
 • Румен Кирилов Митков – съпруг на Диана Христова Миткова. Роден в София на 02.05.1960 година. Филолог, журналист, преводач.
 • Кирил Руменов Митков – син на Диана и Румен Миткови. Роден в София на 27.05.1987 година. Икономист.
 • Борис Руменов Митков – син на Диана и Румен Миткови. Роден в София на 03.07.1990 година. Театрален режисьор.
 • Стефан Младенов Марков – съпруг на Емилия Димитрова, втори брак. Роден в Бургас на 05.07.1940 година. Художник. Умира в София на 30.09.2000 година.
 • Цвета Стефанова Маркова (Димитрова) – дъщеря на Емилия Димитрова и Стефан Марков. Родена в София на 03.08.1970 година. Филолог.
 • Камен Панайотов Димитров – съпруг на Цвета Маркова. Роден 27.12.1958 година. Химик. Умира в София на 25.05.2006 година.
 • Елена Стефанова Маркова – дъщеря на Цвета Маркова. Носи името на дядо си. Родена в София на 01.12.1990 година. Филолог, педагог.
 • Владимир Иванов Иванов – син на Елена Маркова и Иван Иванов. Роден в София на 24 март 2017 година.
 • Николай Герасимов Попов – съпруг на Леда Милева, втори брак. Роден в с. Меричлери на 22.07.1918 година. Преводач, журналист, поет, режисьор. Умира в София на 23.08.1990 година.
 • Боян Николаев Попов – син на Леда Милева и Николай Попов. Роден в София на 17.08.1948 година. Филолог, преводач. Умира в София на 22.07.2013 година.
 • Настя Славчева Николаева – съпруга на Боян Попов, първи брак. Родена в Попово на 31.01.1951 година.Филолог. Умира в София на 13.07.2005 година.
 • Николай Боянов Попов – син на Настя Николаева и Боян Попов. Роден в София на 23.12.1978 година. Умира в София на 03.03.2001 година.
 • Леда Боянова Георгиева – дъщеря на Настя Николаева и Боян Попов. Родена в София на 23.01.1980 година. Социален работник.
 • Цветан Георгиев Георгиев – съпруг на Леда Георгиева. Роден в София на 02.09.1976 година. Социален работник.
 • Настя Цветанова Георгиева – дъщеря на Леда и Цветан Георгиеви. Родена в Сплит на 22.03.2011 година.
 • Стефан Цветанов Георгиев – син на Леда и Цветан Георгиеви. Роден в Сплит на 09.07.2012 година.
 • Давид Цветанов Георгиев – син на Леда и Цветан Георгиеви. Роден в Сплит на 03.10.2015 година.
 • Виолета Крумова Цонева – съпруга на Боян Попов, втори брак. Родена в София на 04.03.1948 година. Инженер, филолог, преводач.
 • Бистра Гео Милева – дъщеря дъщеря на Мила и Гео Милеви. Родена в София на 17.04.1921 година. Филолог и общественичка. Умира в София на 16.01.2006 година.
 • Димитър Нисимов Аврамов – съпруг на Бистра Аврамова. Роден в София на 27.02.1913 година. Икономист. Умира в София на 04.12.1983 година.
 • Владимир Димитров Аврамов – син на Бистра и Димитър Аврамови. Роден в София на 12.08.1941 година. Филолог, журналист. Умира в София на 21.02.1991 година.
 • Марина Петкова Аврамова – съпруга на Владимир Аврамов. Родена в Лом на 02.03.1941 година. Лекар.
 • Андрей Владимиров Аврамов – син на Марина и Владимир Аврамови. Роден в София на 29.12.1968 година. Теолог, евангелски пастор.
 • Боряна Николова Аврамова – съпруга на Андрей Аврамов. Родена в Перник на 22.09.1964 година. Художник.
 • Давид Андреев Аврамов – син на Боряна и Андрей Аврамови. Роден в София на 30.03.1996 година. Студент.
 • Мила Владимирова Аврамова – дъщеря на Марина и Владимир Аврамови. Родена в София на 30.09.1973 година. Журналист.
 • Андрей Димитров Аврамов – син на Бистра и Димитър Аврамови. Роден в София на 24.12.1943 година. Режисьор и педагог.
 • Надя Савова Савова – съпруга на Андрей Аврамов, първи брак. Родена на 20.01.1936 година. Актриса.
 • Андрей Андреев Аврамов – син на Надя Савова и Андрей Аврамов. Роден в София на 22.11.1973 година. Биолог.
 • Ирена Димитрова Аврамова – дъщеря на Бистра и Димитър Аврамови. Родена в София на 07.06.1947 година. Филолог и преводач. Умира в София на 20.07.1975 година.
 • Юлия Димитрова Аврамова – дъщеря на Бистра и Димитър Аврамови. Родена в София на 15.02.1953 година. Филолог. Умира в София на 28.03.1978 година.
 • Румен Генов Андреев – съпруг на Юлия Аврамова. Роден в София на 21.02.1951 година. Юрист.
 • Бистра Руменова Андреева – дъщеря на Юлия и Румен Андрееви. Родена в София на 04.04.1974 година. Стоматолог.
 • Явор Стефанов Миланов – съпруг на Бистра Андреева. Роден в София на 18.08.1970 година. Стоматолог.
 • Габриела Яворова Миланова – дъщеря на Бистра Андреева и Явор Миланов. Родена в София на 30.06.2003 година. Ученичка.
 • Виктория Яворова Миланова – дъщеря на Бистра Андреева и Явор Миланов. Родена в София на 28.07.2008 година. Ученичка.
 • Маргарита Яворова Миланова – дъщеря на Бистра Андреева и Явор Миланов. Родена в София на 22.06.2013 година.
 • Борис Милев Касабов – син на Анастасия и Милю Касабови. Роден в Чирпан на 12.09.1896 година. Чиновник. Умира в Лондон на 27.01.1980 година.
 • Рейчъл Бриджет Еванс-Касабова – съпруга на Борис Касабов. Родена в Англия на 13.05.1900 година. Художник. Умира в Лондон на 14.01.1992 година.
 • Георги Михаил Касабов – син на Рейчъл Бриджет и Борис Касабови. Роден в София на 26.03.1936 година. Архитект.
 • Шийла Мюр – съпруга на Георги Касабов, първи брак. Родена в Индия през 1937 година. Социален работник.
 • Анна Катериана Шул (Касабова) – дъщеря на Шийла Мюр и Георги Касабов. Родена в Лондон на 28.02.1968 година. Архитект.
 • Асса Шул – съпруг на Анна Касабова. Роден в САЩ през 1968 година. Филмов редактор.
 • Тили Шул – дъщеря на Анна Катериана и Асса Шул. Родена в Англия на 09.05.1997 година. Студентка.
 • Мая Шул – дъщеря на Анна Катериана и Асса Шул. Родена в Англия на 05.05.2000 година. Ученичка.
 • Джил Уилямс – съпруга на Георги Михаил Касабов, втори брак. Родена в Англия на 14.05.1939 година. Театрален агент.
 • Евгения Милева Касабова (Чолакова) – дъщеря на Анастасия и Милю Касабови. Родена в Стара Загора на 28.07.1898 година. Агроном, педагог. Умира в София на 27.11.1979 година.
 • Жеко Великов Чолаков – съпруг на Евгения Чолакова. Роден в Шумен през 1892 година. Агроном. Умира в София на 05.04.1952 година.
 • Венелин Жеков Чолаков – син на Евгения и Жеко Чолакови. Роден на 15.05.1928 година. Машинен инженер. Умира във Виена.
 • Надя Ангелова Чолакова – съпруга на Венелин Чолаков. Родена на 06.09.1930 година.
 • Моника Венелинова Чолакова-Горлицер – дъщеря на Надя и Венелин Чолакови. Родена във Виена на 11.03.1971 година.
 • Денис Горлицер – дъщеря на Моника Чолакова-Горлицер. Родена във Виена на 21.12.2000 година. Ученичка.
 • Давид Горлицер – син на Моника Чолакова-Горлицер. Роден във Виена на 02.12.2002 година. Ученик.
 • Мириян Горлицер – дъщеря на Моника Чолакова-Горлицер. Родена във Виена на 04.06.2006 година.
 • Пенка Милева Касабова – дъщеря на Анастасия и Милю Касабови. Родена в Стара Загора на 12.08.1901 година. Педагог, общественичка. Умира в София на 12.09.2000 година.
 • Мария Милева Касабова (Владимирова) – дъщеря на Анастасия и Милю Касабови. Родена в Стара Загора на 30.01.1904 година. Педагог. Умира в Ню Йорк на 27.11.1990 година.
 • Владимир Владимиров Ангелов-Владо – съпруг на Мария Владимирова. Роден в Русе на 14.07. 1896 година. Скулптор. Умира в Русе на 4.11. 1932 година.
 • Весела Милева Харитоноф (Касабова) – дъщеря на Анастасия и Милю Касабови. Родена в Стара Загора на 16.02.1906 година. Педагог. Умира в Ню Йорк на 19.11.1998 година.
 • Веселин Михайлов Харитоноф – съпруг на Весела Харитоноф. Роден в Стара Загора на 29.02.1899 година. Машинен инженер. Умира в САЩ на 05.08.1961 година.
 • Борис Веселинов Харитоноф – син на Весела и Веселин Харитоноф. Роден в САЩ на 22.04.1934 година. Машинен инженер.
 • Ан Мари Мартоне – съпруга на Борис Харитоноф. Родена в САЩ на 11.05.1935 година. Счетоводител. Умира в САЩ на 17.02.2013 година.
 • Джанис Мари Блекмър – дъщеря на Борис Харитоноф. Родена в САЩ на 31.05.1956 година. Учителка.
 • Уейн Чарлз Блекмър – съпруг на Джанис Мари Блекмър. Роден в САЩ на 11.04.1956 година. Строителен техник.
 • Чарлз Веселин Блекмър – син на Джанис Мари и Уейн Чарлз Блекмър. Роден в САЩ на 01.11.1979 година. Машинен инженер.
 • Серина Дибъл Блекмър – съпруга на Чарлз Веселин Блекмър. Родена в САЩ на 05.02.1980 година. Учителка.
 • Александра Мей Блекмър – дъщеря на Серина Дибъл и Чарлз Веселин Блекмър. Родена в САЩ на 29.01.2007 година. Ученичка.
 • Иън Чарлз Блекмър – син на Серина Дибъл и Чарлз Веселин Блекмър. Роден в САЩ на 16.07.2009 година. Ученик.
 • Клара Мари Блекмър – дъщеря на Серина Дибъл и Чарлз Веселин Блекмър. Родена в САЩ на 18.07.2013 година.
 • Аманда Роуз Блекмър – дъщеря на Джанис Мари и Уейн Чарлз Блекмър. Родена в САЩ на 30.10.1986 година. Адвокат.
 • Барбара Борисова Харитоноф – дъщеря на Борис Харитоноф. Родена в САЩ на 27.10.1959 година. Фотограф.
 • Адели Веселинова Харитоноф – дъщеря на Весела и Веселин Харитоноф. Родена в САЩ на 13.02.1939 година. Пианистка, органистка.

Това Родословно дърво е проучвано и изработено в голямата си част от Пенка Касабова. Завършено е през лятото на 1995 година. Най-отдолу Пенка Касабова е написала: „Простете грешките. Попълнете пропуските. Нека расте това Родово дърво.”

През 2005 година Леда Милева добави: „Грешките, оказа се, са малко и незначителни, а някои от пропуските бяха допълнени. Родовото дърво на Пенка Касабова е много по-разширено, в настоящото издание се използват фактите и данните, които визират повече рода на Милю Касабов. При други издания навярно ще се обнародва изцяло Родовото дърво, както и родовото дърво на Анастасия Касабова, майката на Гео Милев, отново изработено от Пенка Касабова, което също носи важна информация”.

Родословното дърво е допълнено с информация за времето от 2005 до 2021 година. В него са попълнени и липсващи данни (месторождение, дати, образование, професия) от изданието му през 2005 г. като приложение към книгата Гео Милев (1895-1925), Летопис на неговия живот и творчество. Къща музей „Гео Милев” – Стара Загора, Издателство „Макрос”, 2005 и са уточнени някои дати и имена. Изказваме благодарност за предоставената информация на Адели Харитоноф, Андрей Димитров Аврамов, Бистра Андреева, Виолета Цонева, Георги Михаил (Джордж) Касабов, Диана Миткова, Ева Маркова, Леда Георгиева, Марина Аврамова, Надя Чолакова и Националната художествена академия.

(Актуализация: 17 март 2021 година. Автор: Виолета Цонева)

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022