Носители на Националната награда за литература и изкуство ,,Гео Милев''

 • 1997 – Бойко Ламбовски: поет, публицист, есеист
 • 1999 – Яна Добрева: драматург
 • 2001 – Никола Тороманов: художник-сценограф
 • 2003 – Валери Станков: поет, публицист, есеист
 • 2005 – Рашко Стойков: поет, драматург, сатирик
 • 2007 – Георги Константинов: поет, есеист, публицист
 • 2009 – Иван Гранитски: литературен критик, поет, публицист
 • 2011 – Ружа Маринска: изкуствовед
 • 2013 – Леда Милева: поет, преводач, публицист
 • 2015 – Александър Шурбанов: преводач, поет
 • 2017 – Панчо Панчев: поет, драматург

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022