Национален музей на образованието, град Габрово

ОПИС
на документи и снимки от живота на Пенка Милева Касабова и Леда Гео Милева,
предоставени от Виолета Крумова Цонева като дарение за съхранение и ползване от Националния музей на образованието в Габрово по повод на четиресет годишнината му през 2014 година

 

 

 • Машинописен текст на книгата на Пенка Касабова „Любов и талант“ с редакторски ръкописни бележки на Пенка Касабова, Бистра Аврамова и Леда Милева – 1 брой.
 • Пишеща машина Continental (в черно куфарче) на Пенка Касабова – 1 брой.
 • Фотоснимки с надписи – 21 броя.
 • Визитна картична на Леда Милева– 1 брой.
 • Ду-ли, ду-ли гайда, Народни песни за деца, Р. Кацарова, А. Разцветников, П. Касабова, София, 1947 – книга, 1 брой.
 • Писмо от Крум Василев до Леда Милева от 17 февруари 2005 г. – 1 брой.
 • Букварче и първа читанка, Геньо Дочев, Ан. Мандов, Книгоиздателство Хемус, 1931 – книга, 1 брой.
 • Био-библиография Пенка Милева Касабова, Райна Захариева, София, Издателство Изкуства 2012 – книга, 1 брой.
 • Скици по пътя на живота, Пенка Касабова, Булвест 2000 – книга, 1 брой.
 • Творчеството на Леда Милева в живота на децата от ДГ №6 „Зора“, 5.02.2010, град Дупница – 1 брой CD.
 • Говори ни Леда Милева – 1 бброй CD.
 • Празник на 51 СОУ „Е. Багряна“, София от 29.04.2010 г. – 1 брой CD.
 • 51 СОУ „Е. Багряна“, София – срещи с Леда Милева – 1 брой CD.
 • Червената кокошчица – 1950 – пиеса, 1 брой CD.
 • Те ще отворят вратите – 1964 – пиеса, 1 брой CD.
 • Пергелко – 1966 – пиеса, 1 брой CD.
 • Двамата другари – 1961 – пиеса, 1 брой CD.
 • Гнездо с балкон – 1970 – пиеса, 1 брой CD.
 • Вълшебните очила – 1969 – пиеса, 1 брой CD.Предал: Виолета Цонева, violeta.tsoneva@gmail.com

Получил: Олег Цонев

НМО, Габрово

9 април 2014 г.

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022