Фондация "Неотъпкана пътека“ дари нови столове на читалището

Един от новите столове в читалището, дарени от Фондация „Неотъпкана пътека“, е столът на Леда Милева и Зайченцето бяло.

 

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik

Последна актуализация 1 Април 2022