1958

Leda Mileva with her son Boyan Nikolaev Popov on Dragalevtsi Chairlift, Vitosha Mountain