Награди

Носители на Националната награда за литература и изкуство „Гео Милев”

1997 – Бойко Ламбовски: поет, публицист, есеист

1999 – Яна Добрева: драматург

2001 – Никола Тороманов: художник-сценограф

2003 – Валери Станков: поет, публицист, есеист

2005 – Рашко Стойков: поет, драматург, сатирик

2007 – Георги Константинов: поет, есеист, публицист

2009 – Иван Гранитски: литературен критик, поет, публицист

2011 – Ружа Маринска: изкуствовед

2013 – Леда Милева: поет, преводач, публицист

2015 – Александър Шурбанов: преводач, поет

2017 – Панчо Панчев: поет, драматург

© 2017 ledamileva.com |

Международна фондация  „Гео Милев“
29 септември 2017г.
ledamileva.com@gmail.com

Изработено от Stenik